متن خبر

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی: مشوقهای دولتی سبب جذب سرمایه های جدید در صنعت پتروشیمی

 

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: سرمایه گذاریهای جدید صنعت پتروشیمی براساس مشوقهای دولتی در زمینه قیمت خوراک صورت می گیرد.

 

علی محمد بساق زاده اظهار کرد: براساس پیشنهاد مجلس در سال ٩٣ مشوقهایی برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی مشخص و پارسال آیین نامه آن در هیئت دولت تصویب شد.

 

وی افزود: براساس این مصوبه، سرمایه گذاریهایی که در زمینه خوراک گاز مایع در صنعت پتروشیمی صورت گیرد تا حدود ٣٠ درصد از تخفیف قیمت خوراک بهره مند می شود.

 

به گفته وی، سرمایه گذاریهایی که تکمیل زنجیره تولید را به همراه داشته باشند تا حدود ١٠ درصد از تخفیف خوراک بهره مند خواهند شد.

 

بساق زاده با اعلام این که آیین نامه تخفیف خوراک در این سرمایه گذاریها مشخص و تعهدهای دو طرف تعیین شده است، گفت: این آیین نامه مبنای قراردادها در طرحهای جدید است.

 

 


نوشته شده توسط : admin
تاریخ انتشار : شنبه 30 مرداد 1395
تعداد بازدید : 388

بازگشت